Steun ons en help Nederland vooruit

Digitaal 66

Digitaal66 heeft één thema waar ze zich op richt: de digitale samenleving. Op dit thema gaat Digitaal 66 in het debat binnen de partij voorop en stelt zij leden en vertegenwoordigers van de partij in staat gebruik te maken van de binnen D66 beschikbare kennis op dit thema.

Stappen in 2022

Voor 2022 worden drie doelen voorzien:

  • Het versterken van het interne netwerk binnen D66 voor Digitaal66
  • Het inrichten van een interne overlegstructuur binnen Digitaal66
  • Het ontwikkelen van een sociaal liberale lange termijnvisie op digitalisering

De banden met de Tweede Kamerfractie worden versterkt en uitgebouwd. Daarnaast wordt gekeken hoe de lokale, regionale, nationale en Europese fracties kunnen worden ondersteund vanuit de afdeling. Voor het eerst zal de afdeling zich gaan verhouden tot een bewindspersoon van de eigen partij. Om de directe ondersteuning van deze gremia het beste te ondersteunen worden er drie expert-groepen opgericht die direct benaderbaar zijn voor leden uit de fracties. Deze gaan in 2022 in de structuur van de afdeling hun eigen rol krijgen en ontwikkelen. Om de interne werking goed te ondersteunen wordt, gezamenlijk met het Landelijk Bureau, gewerkt aan het inrichten van een fatsoenlijke digitale omgeving die samenwerking duurzaam stimuleert.

Ook wordt het aantal werkgroepen met andere thema-afdelingen op voor digitaal belangrijke onderwerpen versterkt. Hierbij kan worden gedacht aan Onderwijs, Wetenschap, Duurzaamheid, Economie, en Kansengelijkheid. Als laatste wordt dit jaar het aantal bijeenkomsten flink omhoog gebracht. Zo worden er meerdere sociale activiteiten georganiseerd, komt er minimaal 1 werkbezoek met de afdeling en wordt er een mini-conferentie georganiseerd voor de ontwikkeling van een lange termijnvisie op digitalisering.

Laatst gewijzigd op 20 april 2022