Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijeenkomst werkgroep digitalisering in het onderwijs

Op 12 december kwam de werkgroep digitalisering in het onderwijs bijeen in een Zoom call, om te luisteren naar en te discussiëren met drie sprekers over online onderwijs. Door Covid moest onderwijs versneld naar online; in hoog tempo ging het van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam of zelfs onbewust bekwaam.

 

Toekomstgericht hoger beroepsonderwijs

Jos Fransen, emeritus lector inholland trapte af met een presentatie over de kenmerken van toekomstgericht hoger beroepsonderwijs en wat dat betekent voor het curriculumontwerp en de inzet van technologie.

Fransen constateert dat de groeiende impact van technologie op leven en werken de aandacht voor beroepsspecifieke technologie in het curriculum van het hoger beroepsonderwijs rechtvaardigt. Technologie moet het leren ondersteunen, maar ook de technische kennis en vaardigheden die studenten moeten ontwikkelen om ze in hun toekomstige beroepen te kunnen hanteren.

De inzet van technologie hangt af van de vraag of het alleen gaat om de ondersteuning van het leerproces, of ook om het leren omgaan met technologie voor specifieke beroepstaken. Voor de laatste gaat het in de beginfase om het observeren van professionals die bepaalde technologie hanteren, of het oefenen van het gebruik via simulatie in de vorm van AR/VR. In latere fases om het leren werken met de technologie in de beroepspraktijk. Meer over dit onderwerp is te lezen in de publicatie van Jos Fransen.

 

De docent als coach en facilitator

Gert van Hardeveld (docent OpenICT, HU) liet zien dat het werken met digitale technologie in de beroepspraktijk bij OpenICT al de standaard is. Al voor Corona was het curriculum daar flink aangepast uit frustratie over magere resultaten bij klassikaal lesgeven. De rol van de docent is aangepast naar coachend en faciliterend. Studenten gaan projectmatig werken in korte sprints, vergelijkbaar met agile in het bedrijfsleven. Studenten moeten zelf op zoek naar kennis, worden daarin ondersteund en geadviseerd door studenten die verder in hun studie zijn.

Toen kwam Covid en het was niet meer mogelijk om elkaar face 2 face te zien. Er werd snel omgeschakeld op de inzet van Discord forum software waarin studenten een virtuele klasruimte hebben, kunnen samenwerken en de docent kan meekijken. Dagelijks zijn er digitale standups waarin alle studenten hun uitdagingen, successen en hulpvragen kunnen delen.

Waar Covid in het onderwijs veel studenten in de problemen brengt ziet de HU goede resultaten. Uitval, tevredenheid en inzet zijn sterk verbeterd.

 

Blended learning

Quincy Breidel (Learning & Innovation consultant, Erasmus) ging verder in op het ontwerpen van blended onderwijs waarmee hij volop ervaring opdeed in de afgelopen maanden. Allereerst de constatering dat blended onderwijs niet de simpele optelsom is van face 2 face en online onderwijs. De wijze waarop je blended learning kan inzetten hangt af van:

Leerdoelen; wat moeten studenten kunnen na afloop van het vak, waarbij onderscheid naar de taxonomieen van Bloom, hoe wordt de leerstof getoetst, welke werkvormen zijn er allemaal mogelijk, denk aan instructie via video, literatuuronderzoek, een online quiz, hoorcollege, interactieve online bijeenkomst, etc. Waar kunnen er feedback momenten ingebouwd worden en welke activiteiten moeten synchroon, welke kunnen asynchroon.

Dan kan een blended wave worden opgesteld, op basis waarvan een opleiding blended kan plaatsvinden.

 

Samenvattend

De drie presentaties en discussie gaven een goed beeld van hoe in het onderwijs wordt geïnnoveerd met technologie en digitaal onderwijs. Nu studenten en leerlingen opnieuw allemaal thuis zitten blijkt maar weer hoe belangrijk dit is en hoe lastig het kan zijn. Langzaam gaan we van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam en dat is toch een mooie afsluiter voor dit gekke jaar.

 

Gepubliceerd op 01-02-2021 - Laatst gewijzigd op 28-09-2021