Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Blockchain toepassingen in het onderwijs

Wim Pelgrim is naast docent Nederlands actief als initiator, spreker en adviseur voor het gebruik van de blockchain in de non-profitsector. Met zijn project BlockChange koppelt hij bestaande onderwijsdata aan elkaar en maakt de leerling hiervan eigenaar. In een webinar voor D66 Digitaal besprak hij met leden de mogelijkheden van blockchain in het onderwijs voor het zelf kunnen beheren van gegevens, zoals diploma’s en certificaten.

In de huidige situatie worden deze documenten beheerd door de uitgevende partijen, of door een centrale organisatie zoals DUO. Door het eigenaarschap bij de eigenaar zelf te leggen zijn er veel voordelen te behalen. Gegevens hoeven niet bij alle verschillende partijen opgeslagen en beheerd te worden. De blockchain technologie encrypt documenten waardoor de echtheid van documenten te allen tijde verifieerbaar is. In het onderwijs kan de inzet van deze technologie ook een breekijzer zijn om meer open standaarden af te dwingen tussen bestaande softwareleveranciers. Nu is de onderwijsmarkt in handen van een beperkt aantal grote leveranciers die de markt beschermen door alleen open te zijn wanneer het hun uitkomt.

Allemaal redenen om te kiezen voor blockchain voor het beter, goedkoper kunnen beheren en uitwisselen van documenten, niet alleen in het onderwijs. Zo liet Pelgrim een project zien in de kraamzorg waar doordat er veel documenten moeten worden uitgewisseld tussen verschillende partijen, dankzij blockchain de doorlooptijd enorm wordt verkort.

Een ander belangrijk argument voor blockchain is de gedachte dat het heel logisch is als consumenten eigen data kunnen beheren. Ze kunnen ten allen bij de data, toestemming geven wie er bij de data kan of die toestemming intrekken.

Daarmee lijkt de inzet van blockchain voor de hand liggend bij het beheren van studieresultaten, diploma’s en medische gegevens. Wat minder voor de hand liggend zijn gegevens die gemeenten voor consumenten beheren.

Er zijn ook kritische kanttekeningen blij blockchain. Is decentrale opslag via de huidige blockchains wel efficiënter dan centrale opslag in één datacenter? Zijn mensen wel in staat hun eigen data te beheren, hebben ze daar wel zin in? Hoe gaan we om met een back-up van de data en bij wie ligt de verantwoordelijkheid daarvoor? Relevante vragen en je ziet dan ook dat er in de technologie enorme stappen worden gezet, zoals de ontwikkeling van nieuwe, meer efficiënte blockchains voor specifieke applicaties, wallets in browsers die het consumenten gemakkelijk gaan maken hun gegevens te beheren.

De inzet van blockchain voor toepassingen zoals in het webinar besproken is maar een van de vele toepassingen die ons te wachten staat. De ideologie is er, aan de technologie wordt nog hard gesleuteld.

Stephan van Heusden – juni 2021 /D66 Digitaal

Gepubliceerd op 06-06-2021 - Laatst gewijzigd op 28-09-2021