Steun ons en help Nederland vooruit

Malu Pasman

voorzitter

Malu Pasman is voorzitter van de Thema Afdeling Digitaal66 en is in die rol primair verantwoordelijk voor interne communicatie en organisatorische aangelegenheden. Al op jonge leeftijd werd zij thuis aangestoken met het ‘politieke virus’ en in 2010 werd zij vanwege het progressieve gedachtegoed lid van D66. Malu zette haar eerste politieke stapjes binnen de Jonge Democraten (gelieerd aan D66) en vervulde in 2013-2014 de functie van landelijk Algemeen Secretaris en Vicevoorzitter binnen deze organisatie.

Malu is van mening dat digitalisering een positieve invloed kan hebben op de samenleving als geheel, maar onderkent dat dit met de grootste zorgvuldigheid en zorg voor burgers moet gebeuren en ziet hierin een grote rol voor de overheid weggelegd. Dit was voor haar de reden om zich aan te sluiten bij Digitaal66 en zij hoopt zo bij te dragen aan de voortrekkersrol die D66 op dit gebied heeft.