Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

(Digitale) AAV

Dinsdag 12 oktober 2021 (online)

Ben jij bij de eerstvolgende AAV van de thema-afdeling Digitaal 66?

Op dinsdag 12 oktober (om 20:00-21:30) zal er weer een AAV plaatsvinden voor de thema-afdeling Digitaal 66. Er staan belangrijke zaken op de agenda, dus ben jij erbij? Wij hopen van wel!

Zoals ook in het huishoudelijk reglement staat aangegeven, zal de secretaris Marlous Albers uiterlijk op dinsdag 28 september 2021 de finale stukken (waaronder het kandidaatstellingsformulier voor het worden van voorzitter) en de agenda rondsturen aan diegene die zie al hebben aangemeld via het onderstaande aanmeldformulier. De link naar de online sessie zal na de aanmelding worden gedeeld.

Dit is de voorlopige agenda:

  • Aanwijzen verkiezingscommissies (VC) bestaande uit ten minste een persoon om zorg te dragen dat de stemming eerlijk verloopt (i.o.m. artikel 6.15 van het huishoudelijk reglement) + Pitches + live verkiezing nieuwe voorzitter Digitaal 66;
  • Toelichting begroting / financieel reglement door de penningmeester Sven van der Heide & verkiezing kascommissie leden (zieĀ link voor de vacature);
  • Update Eske over (digitale) ontwikkelingen in de Tweede Kamer;
  • Update commissies;
  • Wat verder ter tafel komt / nabespreking.

Zie hiervoor ook de volgende bijlages:
1. Begroting 2021: 2109_Digitaal66_begroting_FY21

2. Kandidaatstellingsformulier voorzitter: Kandidaatstellingsformulier-digitaal66 VP

Aanmeldformulier

Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Graag tot dan!

12 oktober

20:00 uur

Online