Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Maandag 26 februari 2018 in Den Haag

Op 26 februari is het tijd voor de eerste AAV van 2018. Tijdens deze AAV leggen wij verantwoording af over 2017 en blikken we vooruit op 2018. De agenda voor de AAV is als volgt: ...

Op 26 februari is het tijd voor de eerste AAV van 2018. Tijdens deze AAV leggen wij verantwoording af over 2017 en blikken we vooruit op 2018.

De agenda voor de AAV is als volgt:

Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Jaarverslag 2017
Update Digitale Burgerrechtenagenda
Pauze (optioneel)
Jaarplan 2018
WIV Referendum
Sluiting

26 februari

19:30