Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 mei 2019

Nieuwe AAV 27 mei 2019

Er is weer een nieuwe AAV, dit maal in het nieuwe verenigingsgebouw van D66. Maandag 27 mei 2019 Locatie: Lange Houtstraat 11, 2514 EA Den Haag (onder voorbehoud) Tijdstip: 20.00 – 22.00   Opening, vaststelling agenda en mededeling Vaststellen

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 april 2019

Wat is 5G ?

5G is een term die je op dit moment veel hoort in de media , er wordt daarbij altijd vanuit gegaan dat we 5g zonder meer nodig hebben , maar dat we voorzichtig moeten zijn met degene bij wie we de infrastructuur voor dit nieuwe netwerk aanschaffen . 5G is een standaard…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 maart 2018

Terugkoppeling AAV 26 februari

Op maandag 26 februari vond de eerste AAV van 2018 plaats. Via deze weg willen wij graag de belangrijkste ounten terugkoppelen. Jaarverslag Doel van het bestuur was om de leden bij de themagroep te betrekken, zo veel mogelijk zaken in de groep af te handelen in plaats van zelf als denktank…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 februari 2018

Overwegingen rondom het WIV-referendum

Op 21 maart 2018 vindt tegelijkertijd met de Gemeenteraadsverkiezingen het referendum plaats over de Wet op de  Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ondanks dat hier veel over gezegd en geschreven is, bestaat er nog veel onduidelijkheid rondom de wet. Wat zijn de grootste misverstanden en welke overwegingen moet je in je achterhoofd houden bij het stemmen? Digitaal66's…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 november 2017

Terugkoppeling Deelsessie Congres 106

Tijdens het congres in Leeuwarden heeft Digitaal66 een deelsessie georganiseerd om de Digitale Burgerrechtenagenda toe te lichten en ideeën uit te wisselen met D66ers. Wij kijken terug op een mooie opkomst en een goede discussie en wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng! De presentatie die is gegeven op het congres…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 oktober 2017

In actie tegen de Sleepnetwet

Afgelopen 11 juli is de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om technologie op een zodanige wijze te gebruiken dat onze rechten in het geding komen. Onder andere door een zogenaamd “sleepnet” in te zetten, waarbij massaal online communicatie afgeluisterd kan worden. Dit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 oktober 2017

Verslag AAV 13 september

Tijdens de AAV op 13 september heeft de thema-afdeling het nieuwe bestuur aangesteld. Stephanie-Christine Eger is Voorzitter geworden, Malu Pasman Secretaris en Arnoud van der Pol is verkozen als Algemeen Bestuurslid. Stas Verberkt is bedankt voor zijn inzet bij de oprichting van de themagroep en het vervolg daarvan en ook bestuurslid Hugo van Haastert hebben…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 september 2017

Digitaal66 koppelt politici en tech savy leden!

Gezien de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de impact die zij heeft -en zal hebben- op de maatschappij, heeft de thema afdeling Digitaal66 als 1 van haar speerpunten voor de komende periode het idee omarmt om de kloof tussen tech-savies (technologie experts) en de politiek verantwoordelijken van de partij te verkleinen. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 augustus 2017

D-Café Digitale Tweedeling

Op 28 juni 2017 kwamen de Thema Afdeling Digitaal66, de Thema Afdeling Senioren en de afdeling D66 Utrecht samen om een avond stil te staan bij de digitale tweedeling. Een actueel onderwerp dat in de toekomst alleen maar verder in belang zal toenemen. Als eerste spreker schetste Jacques de Wit een…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 juni 2017

Democratiseer het Digitaal domein!

In de Volkskrant wordt aandacht besteed aan de democratisering van het internet. Nu is het digitale domein vooral in handen van het bedrijfsleven, maar in de toekomst zal ook de samenleving en de overheid een grotere rol moeten spelen. Lees over de ideeën die de Volkskrant heeft verzameld op http://www.volkskrant.nl/4501135

Bekijk nieuwsbericht