Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 augustus 2022

Vacature nieuwe bestuursleden

Digitaal66 is een thema-afdeling binnen D66, gericht op digitalisering. Het gaat hierbij zowel om digitalisering in brede zin als digitalisering binnen D66. Middels gerichte beïnvloeding op diverse platforms en podia wil Digitaal66 invloed krijgen op de digitale agenda van Nederland. Zij doet dit door opinies te formuleren t.a.v. digitale thema’s en daar waar mogelijk zichtbaar te zijn in het (D66)-debat hieromtrent.

Qua structuur is de opzet van de thema-afdeling als volgt:
– Klein bestuur met vijf actieve leden;
– Vaste functies zijn de voorzitter en de secretaris;
– Overige functies zijn algemeen bestuurslid met specifieke portefeuille (o.a. penningmeester);
– Bijeenkomsten periodiek in overleg en op basis van ieders beschikbaarheid (zowel fysiek als online).

Qua vergaderingen/tijdsbesteding gaat het om:
– Minimaal eens per jaar wordt er een AAV georganiseerd;
– Een keer in de twee a drie weken een bestuursvergadering;
– Minimaal vier activiteiten (los van de hierboven genoemde AAV’s) worden georganiseerd (o.a. activiteiten rond de verkiezingen, in relatie tot digitale thema’s);
– Contact met Raadsleden en Tweede Kamerleden.
– Contact met leden via het samenwerkingsplatform Discord.

 

Met Victor en Eske zijn de afgelopen maanden onze voorzitter en een algemeen bestuurslid vertrokken. Binnen het bestuur heeft Elise de rol van interim-voorzitter op zich genomen naast haar aanstelling als algemeen bestuurslid. Om de continuïteit van de thema-afdeling en de ingezette route te borgen stelt Elise zich op de komende AAV beschikbaar om definitief voorzitter van Digitaal66 te worden. Gezien voorzitter een statutaire functie betreft is deze vacature uiteraard open voor ieder lid van onze TA.

Afhankelijk van wie er tot voorzitter wordt verkozen komen er dus 1 of 2 plekken voor een algemeen bestuurslid vrij:

  1. Iemand die verantwoordelijkheid draagt voor activiteiten en ledenbinding van de TA, daaronder vallen bijvoorbeeld de activiteitencommissie, congressen, borrels, etc.
  2. Iemand die de politieke en maatschappelijke actualiteit kan vertalen naar onze TA, om zo de relevante discussies en denkrichtingen te initiëren binnen ons samenwerkingsplatform. Ook valt bijvoorbeeld het begeleiden van moties onder deze functie.

Mocht een ander lid tot voorzitter worden verkozen blijft Elise aan binnen haar huidige rol (bovenstaand rol 1).

Ben je geïnteresseerd? 

Aanmelden kan door het ingevulde kandidaatstellingsformulier te mailen naar bestuur@d66digitaal.nl. Op dit formulier kun je een of meer beoogde functies aangeven uit de drie bovengenoemde functies. Tijdens de komende AAV vindt er een stemming plaats om uit de kandidaten twee nieuwe bestuurders te selecteren. I.v.m. het houden van een korte pitch voor het stemmen is aanwezigheid op de AAV voor kandidaten verplicht (bij voorkeur fysiek). De deadline om je kandidaatstellingsformulier naar ons te mailen is woensdag 31 augustus om 23.59. Meer informatie is hier te vinden. Mocht je verdere vragen hebben kun je ons natuurlijk altijd mailen of een bericht naar ons sturen in de Discord.