Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

In actie tegen de Sleepnetwet

Afgelopen 11 juli is de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om technologie op een zodanige wijze te gebruiken dat onze rechten in het geding komen. Onder andere door een zogenaamd “sleepnet” in te zetten, waarbij massaal online communicatie afgeluisterd kan worden. Dit geldt niet alleen voor verdachten, maar bijvoorbeeld de hele woonwijk. Precies waarom D66 zowel in de Tweede als Eerste Kamer tegen heeft gestemd. Ondanks dit, en een veeltal negatieve adviezen waaronder de Raad van State, is de wet ter toch doorheen gekomen.

Om meer te weten te komen over de gevolgen en wat we kunnen doen, is Stephanie Eger in gesprek gegaan met mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Hij is projectcoördinator van PILP, het Public Interest Litigation Project. Het PILP is druk met de voorbereidingen van een mogelijke rechtszaak, samen met een brede coalitie van zo’n twaalf maatschappelijke organisaties, waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van StrafrechtadvocatenBits of Freedom en Privacy First.

In dit interview met Stephanie Eger van Digitaal66 legt Jelle Klaas meer uit over de komende plannen en waarom dit eigenlijk zo hard nodig is:

In actie tegen de Sleepnetwet

Meer weten over het project: https://pilpnjcm.nl/dossiers/wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-wiv/

De Jonge Democraten maken zich hard voor een referendum over de “sleepnetwet”: https://sleepwet.nl/