Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 september 2017

Digitaal66 koppelt politici en tech savy leden!

Gezien de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de impact die zij heeft -en zal hebben- op de maatschappij, heeft de thema afdeling Digitaal66 als 1 van haar speerpunten voor de komende periode het idee omarmt om de kloof tussen tech-savies (technologie experts) en de politiek verantwoordelijken van de partij te verkleinen.

Technologie en in het bijzonder de digitale technologische ontwikkelingen hebben op vele terreinen van onze maatschappij een enorme impact en zal de politiek voor uitdagingen stellen om de impact te beheersen of zo te sturen in een richting dat we als maatschappij vooral de voordelen van deze ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden zullen ervaren. Het is ondoenlijk van politici te verwachten dat zij het hele veld van technologie kunnen overzien en al helemaal niet om van hen te verwachten dat zij de impact daarvan in de maatschappij te kunnen inschatten. En inzicht in die impact is wel noodzakelijk om te weten waar zij juist wetgeving moeten accorderen of initiëren om deze impact te reguleren en in lijn te brengen met de vijf richtingwijzers van D66.

Digitaal66 ziet een rol voor haar weggelegd om de verbinding te maken, te organiseren, om te informeren en te adviseren. Het is ons inziens zinvol om de leden van Digitaal66 als bron van kennis aan politici aan te bieden en tegelijkertijd zodoende ook de leden toegang te geven tot onze politieke verantwoordelijken om hun zorgen en of om de kansen die zij zien, aan de politiek kenbaar te maken. Daar technologie eigenlijk op alle terreinen wel zijn invloed heeft, kunnen we deze door ons beoogde ‘brokers’ functie verdelen in twee deelgebieden;

1. Voor zaken/ onderwerpen die van zichzelf technisch zijn (i.e. wet sleepnet, coockiewet enz).

2. Voor zaken waarbij techniek een onderdeel van de materie is (bijv. privacywetgeving bij openbaar vervoer, belasting innen etc) Met name deze laatste zal in toenemende mate van toepassing zijn.

De thema afdeling Digitaal66 wil dus een brokers-/Denktank functie op zich nemen om aan deze doelstelling te voldoen.

Het idee en doelstelling is dat de politici beter geïnformeerd zullen zijn in de toekomst en naast lobbyisten ook binnen hun eigen partij kennis en inzicht kunnen vergaren. Daarnaast zal het potentieel van leden beter worden aangesproken wat ook hun betrokkenheid bij de partij, de politiek en de maatschappij zal verhogen.

Spreekt dit idee jou aan?En heb je specifieke kennis die je wilt delen met onze politici en wil je hieraan meewerken, meld je bij Arnoud van der Pol (arnoud@d66digitaal.nl).