Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 augustus 2017

D-Café Digitale Tweedeling

Op 28 juni 2017 kwamen de Thema Afdeling Digitaal66, de Thema Afdeling Senioren en de afdeling D66 Utrecht samen om een avond stil te staan bij de digitale tweedeling. Een actueel onderwerp dat in de toekomst alleen maar verder in belang zal toenemen.

Als eerste spreker schetste Jacques de Wit een beeld van de drempels die veel burgers ervaren als ze digitaal contact hebben met de overheid. Voor de groep van ruim 2 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn, is het een enorme opgave om met DigiD in te loggen en om de complexe overheidsinformatie te begrijpen. Het zijn de zwakkeren in de samenleving die grootgebruiker zijn van zaken als zorgtoeslag, bijzondere bijstand en ondersteuning vanuit de WMO. Door de voortgaande digitalisering lopen deze zwakkeren echter steeds vaker vast in het spinnenweb, getuige ook het recente rapport van de WRR over de grenzen aan de Participatiesamenleving.

Als tweede spreker gaf D66’er Peter Hagedoorn een beeld van de macro-ontwikkelingen die hij ziet plaatsvinden in de wereld. Door het toenemend belang van IT en de digitalisering van de economie verandert onze samenleving en onze economie ingrijpend. De manier waarop wetten nu werken, zoals rondom voertuig toelating, zijn onhoudbaar in een wereld waarin Tesla een software update verspreid waardoor Tesla auto’s zich wezenlijk anders gaan gedragen. De gevolgen voor de economie lijken even fors: een Winner Takes All economie waarin software de wereld opeet. IT-bedrijven worden groter en groter, net als de kloof op de arbeidsmarkt die steeds verder toeneemt tussen winnaars en verliezers.

Het Utrechts raadslid Indra te Ronde reflecteerde vervolgens op de mogelijkheden voor de gemeenteraad om kaders te stellen. Hoe kan de gemeente de toegankelijkheid van de digitale overheid bevorderen? Suggesties waren steunpunten in de wijken waar bewoners terecht kunnen met vragen over online formulieren en andere praktische problemen die ze ervaren. Daarnaast kan de gemeenteraad eisen stellen aan IT-leveranciers; die zouden toegankelijkheid centraal kunnen stellen in hun IT oplossingen.

Een fascinerende debatavond waarin weer duidelijk werd dat de digitale transitie niet alleen veel kansen brengt, maar ook riskante consequenties kan hebben waar de politiek in de toekomst voldoende maatregelen op zal moeten nemen. Blijven die maatregelen uit, dan zal het maatschappelijk draagvlak voor de transitie snel eroderen.