Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 oktober 2016

Terugkoppeling ALV september

Op de ALV van 8 september 2016 en de daaropvolgende bestuursvergadering zijn een aantal besluiten genomen. Hieronder volgt een korte opsomming:

– Stephanie-Christine Eger is verkozen tot secretaris van de thema-afdeling Digitaal 66
– Er zijn verschillende amendementen besproken en namens de thema-afdeling ingediend op het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017
– De activiteit van 20 oktober wordt verzet naar 17 november. Deze zal in Rotterdam plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt.

Als er vragen zijn over de vergaderingen en de uitkomsten daarvan, neem dan contact op met het afdelingsbestuur!