Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 december 2014

6 JAN | Algemene vergadering & discussieavond Smart Cities

Graag nodigen wij u uit voor de algemene vergadering en discussieavond over smart cities van Digitaal 66!

Deze avond vindt plaats op 6 januari 2015 in Cafe the Florin in Utrecht (Nobelstraat 2) en begint om 19.30.

Discussieavond “Smart Cities”
Tijdens de discussie avond zal Indra te Ronde van Smart City Utrecht vertellen hoe D66 werkt om van Utrecht een “smart city” te maken. In de discussie komt onder andere aan de orde hoe omgegaan moet worden met het spanningsveld tussen de bescherming van de privacy en de innovaties die gedaan worden.

Algemene Vergadering
Voorafgaand aan de discussieavond over smart cities vindt de algemene vergadering van Digitaal 66 plaats. De agenda van deze vergadering is als volgt:

  • Opening en vaststelling agenda
  • Beleidsvoornemens voor 2015
  • Bestuursverkiezing
  • FinanciĆ«n
  • Sluiting
  • Bestuursverkiezing

Tijdens de algemene vergadering op 6 januari 2015 zal de bestuursverkiezing plaatsvinden voor de functies van voorzitter, secretaris, bestuurslid communicatie, en bestuurslid trainingen. De huidige voorzitter en secretaris zijn aan het einde van hun eerste termijn en zijn herverkiesbaar. Voor de functie van bestuurslid communicatie heeft Stijn Grove zich gekandideerd. Voor de functie van bestuurslid trainingen zijn nog geen kandidaten.
Indien u zich zou willen kandideren voor het bestuur van Digitaal 66, kunt u zich melden bij de secretaris via bestuur@d66digitaal.nl tot 4 januari 2015.

Graag tot 6 januari in Utrecht!